IzvērstāMeklēšana

Noteikumi un nosacījumi

 

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA (ECI)

 

Šī privātuma politika sastāv no 2 daļām:

- viena par apstrādes darbībām, ko veic mātes uzņēmums Europcar International S.A.S.U.

- viena par franšīzes ņēmēja veiktajām apstrādes darbībām

Europcar® ir Eiropas līderis automašīnu nomas un vieglo kravas automobiļu nomas jomā un darbojas vairāk nekā 140 valstīs. Europcar zīmola transportlīdzekļu nomas staciju var vadīt Europcar Mobility Group uzņēmuma dalībnieks vai kāds no mūsu franšīzes ņēmējiem (t.i., atsevišķa juridiska persona no grupas).

Nomājot automašīnu Europcar, Jūsu personas datus apstrādās Europcar International S.A.S.U., jo īpaši Jūsu tiešsaistes konta un rezervācijas pārvaldībai, kā arī mūsu franšīzes ņēmējam, kas sniedz pakalpojumu uz vietas.

 

1. daļa — Europcar International S.A.S.U. veiktās apstrādes darbības

Kā Europcar Mobility Group mātes uzņēmums Europcar International S.A.S.U. kura juridiskā adrese ir 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paris (turpmāk tekstā "mēs", "mūs" vai "mūsu"), ir Jūsu personas datu "datu pārzinis", kas savākti un apstrādāti, izmantojot šo vietni un mūsu mobilās lietojumprogrammas tālāk norādītajiem mērķiem.

Kad Jūs sniedzat mums savus Personas datus vai kad mēs ievācam personas datus par Jums, mēs apņemamies tos izmantot saskaņā ar šo informatīvo paziņojumu.

 

1. Kādus personas datus mēs par Jums ievācam?

Mēs ievācam un apstrādājam Jūsu personas datus dažādiem mērķiem un uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

Kā Europcar Mobility Group mātes uzņēmums Europcar International S.A.S.U. apkopo un apstrādā dažādu kategoriju Personas datus saistībā ar šo vietni un mūsu mobilajām lietojumprogrammām, lai ļautu Jums gūt labumu no mūsu franšīzes ņēmēju piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Ar personas datiem mēs saprotam ne tikai datus, kas Jūs identificē tieši, bet arī datus, kas Jūs netieši identificē, piemēram, Jūsu vadītāja ID vai transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), kas pievienots Jūsu nomas transportlīdzeklim.

Mūsu apkopotās personas datu kategorijas ir šādas:

-Jūsu identifikācijas dati: uzvārds, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese, dzimšanas datums, konta identifikators

-Attiecīgā gadījumā papildu vadītāja(-u) identifikācijas dati: uzvārds, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese

-Jūsu un jebkura papildu vadītāja apliecība;

- Maksājuma dati: kontu numuri, karšu numuri utt.;

-Informācija par Jūsu transportlīdzekļa rezervāciju, jo īpaši visu lojalitātes programmu pārvaldībai;

-Dati, kas attiecas uz Jūsu navigāciju mūsu vietnē vai mūsu mobilajās lietojumprogrammās;

-Dati, kas attiecas uz Jūsu apmierinātības aptaujām.

 

2. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs ievācam un apstrādājam Jūsu personas datus dažādiem mērķiem un šādiem juridiskajiem pamatiem:

Mērķis

Juridiskais pamatojums datu glabāšanai

Tiešsaistes klienta konta izveide un pārvaldība mūsu vietnē vai mobilajās lietojumprogrammās.

Šīs apstrādes darbības pamatā ir mūsu vietnes vai mūsu mobilo lietojumprogrammu lietošanas noteikumu un nosacījumu pieņemšana.

Jūsu rezervācijas un nomas līgumu pārvaldība, izmantojot centrālo rezervēšanas sistēmu,

īpaši:

- apkopot datus, kas nepieciešami, lai izveidotu rezervāciju;

- paziņot šos datus attiecīgajam franšīzes ņēmējam, kas sniedz pakalpojumu;

- pārvaldīt savu maksājumu.

Šīs apstrādes darbības ir balstītas uz mūsu likumīgajām interesēm nodrošināt tā nomas pakalpojumu līguma izpildi, kuru Jūs noslēdzat ar mūsu franšīzes ņēmēju. Jūs varat izvēlēties reģistrēt savu kredītkarti turpmākajām rezervācijām.

Sūtīt Jums e-pastus par īpašajiem piedāvājumiem un akcijām, lai reklamētu mūsu produktus un pakalpojumus.

Apstrādes darbība ir atkarīga no Jūsu piekrišanas.

Nosūtīt Jums e-pastu, lai saņemtu Jūsu atsauksmi par nomu

 Šīs apstrādes pamatā ir mūsu likumīgās intereses labāk izzināt klientu vajadzības un uzlabot pakalpojumus un klientu apkalpošanu.

Lojalitātes programmas pārvaldīšana un trešo pušu partnerattiecību lojalitātes programma

Šīs apstrādes pamatā ir lojalitātes programmas noteikumu un nosacījumu izpilde.

 

 

 

 

 

 


3. Kas ir Jūsu Personas datu saņēmēji?

 

3.1. Saņēmēju kategorijas

 

Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu darbiniekiem, mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem, citiem mūsu grupas uzņēmumiem un mūsu franšīzes ņēmēju tīklam, mūsu aģentiem un starpniekiem, kas ir pilnvaroti nodrošināt Jūs ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, un, ja nepieciešams:

 

a. attiecīgajam franšīzes ņēmējam, kas sniedz Jums pakalpojumu, jo īpaši tālāk aprakstītajiem mērķiem (skatīt 2. daļu);

 

b. mūsu apakšuzņēmējiem, jo īpaši mūsu IT pakalpojumu sniedzējiem hostinga, uzturēšanas vai izstrādes nolūkos, kuri palīdz mums nodrošināt Jūs ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Tās var būt organizācijas, kas ir mūsu Grupas dalībnieki, vai ārējie pakalpojumu sniedzēji;

 

c. mārketinga aģentūras, lai palīdzētu mums apkopot un analizēt Jūsu klientu apmierinātību;

 

d. mūsu partneriem vai mūsu Grupas partneriem, jo īpaši, lai Jūs varētu savākt lojalitātes punktus, kad esat viņu programmas dalībnieks. Mūsu partneru saraksts ir pieejams tiešsaistē [https://www.europcar.lv/en/partners/airline-partners].

 

Mēs varam arī izpaust Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem attiecīgajām iestādēm.

 

 

3.2. Starptautiskie pārskaitījumi

 

Lai nodrošinātu Jūs ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, mēs varam izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Gadījumā, ja transportlīdzeklis tiek rezervēts ārzemēs, datu pārsūtīšana tiks veikta attiecīgajā valstī, lai nodrošinātu Jums mūsu mobilitātes risinājumus.

 

Atkarībā no pieņēmumiem daži saņēmēji var atrasties valstīs, kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par tādām, kas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, vai valstīs, kuras Eiropas Komisija nav atzinusi par tādām, kas nodrošina šādu aizsardzības līmeni. Jebkurā gadījumā mēs esam ieviesuši atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem.


 

 

4. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti dažādus laika periodus atkarībā no attiecīgās apstrādes mērķiem:

 

Mērķis

Glabāšanas periods

Tiešsaistes klienta konta izveide un pārvaldība mūsu vietnē vai mobilajās lietojumprogrammās.

5 gadus pēc komerciālo saistību beigām

Jūsu rezervācijas un nomas līgumu pārvaldība, izmantojot centrālo rezervēšanas sistēmu,

īpaši:

- apkopot datus, kas nepieciešami, lai izveidotu rezervāciju;

- paziņot šos datus attiecīgajam franšīzes ņēmējam, kas sniedz pakalpojumu;

- pārvaldīt savu maksājumu.

5 gadus pēc nomas beigām

Sūtīt Jums e-pastus par īpašajiem piedāvājumiem un akcijām, lai reklamētu mūsu produktus un pakalpojumus.

Ja esat Europcar klients, 3 gadus no darījumu attiecību beigām ar EC. Ja neesat Europcar klients, 3 gadus no Jūsu personas datu vākšanas VAI no pēdējās reizes, kad pieprasījāt mums informāciju

Nosūtīt Jums e-pastu, lai saņemtu Jūsu atsauksmi par nomu

 12 mēnešus pēc datu savākšanas

Lojalitātes programmas pārvaldīšana un trešo pušu partnerattiecību lojalitātes programma

Uz laiku, kamēr esat lojalitātes programmā, un pēc tam līdz 4 gadiem no Jūsu lojalitātes punktu derīguma termiņa beigām
 

 

 


 

5. Kādas tiesības varat izmantot attiecībā uz savu Personas datu apstrādi?

Ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, ko pieļauj spēkā esošie noteikumi, Jūs varat:

- piekļūt saviem Personas datiem un iegūt papildu informāciju par mūsu veiktās apstrādes īpašībām;

- likt labot, atjaunināt un dzēst savus Personas datus, norādot, ka dzēšanu var veikt tikai tad, kad (i) dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika apstrādāti, (ii) Jūs atsaucat savu piekrišanu un nav cita tiesiska pamata apstrādei, (iii) iebilstat pret savu personas datu apstrādi un apstrādei nav pārliecinoša leģitīma iemesla, (iv) ir konstatēts, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, (v) personas dati ir jādzēš, lai izpildītu kādu no mūsu juridiskajām saistībām

- Jūs iebilstat pret savu Personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, kuras varat pārbaudīt, apskatot tabulu, kas parādīta sadaļā “Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus” un jo īpaši ailē “Juridiskais pamats datu glabāšanai”

- Jūs iebilstat pret savu Personas datu apstrādi komerciālās izpētes nolūkos

- saņemt personas datus, ko esat mums sniedzis, vai pieprasīt, lai mēs tos nodotu trešajai pusei, ja Jūsu personas datu apstrāde (i) ir veikta ar automatizētiem līdzekļiem un (ii) ir balstīta uz Jūsu piekrišanu vai mums saistoša līguma izpildi

- pieprasīt ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi, kas nozīmē, ka mēs nevarēsim izmantot Jūsu Personas datus noteiktu laika periodu. Šīs tiesības varat izmantot, ja:

a) Jūs apstrīdat savu personas datu precizitāti uz laiku, kas ļauj mums pārbaudīt Jūsu personas datu pareizību;

b) personas datu apstrāde ir nelikumīga un Jūs iebilstat pret savu personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasāt to izmantošanas ierobežošanu;

c) mums vairs nav nepieciešami Jūsu Personas dati, bet tie joprojām ir nepieciešami juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai;

d) Jūs iebilstat pret apstrādi ar Jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ, kamēr mēs pārbaudām, vai mūsu izvirzītie likumīgie iemesli ir svarīgāki par Jūsu iemesliem.

- iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Francijā varat sazināties ar Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) vietnē cnil.fr.

 

6. Kā Jūs varat izmantot savas tiesības?

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šī informatīvā paziņojuma noteikumiem vai sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, varat arī rakstīt mums uz šādu adresi: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paris , vai pa e-pastu uz: dpo @europcar.com

Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāpierāda sava identitāte, skaidri norādot savu uzvārdu, vārdus, vadītāja ID un jebkuru noderīgu informāciju, kas ļauj mums Jūs identificēt (piemēram, pēdējā transportlīdzekļa nomas vieta un datums). Jums ir arī jānorāda mums e-pasta adrese vai fiziskā adrese, uz kuru vēlaties, lai Jums tiktu nosūtīta atbilde.

 

7. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Europcar International S.A.S.U ir apņēmies aizsargāt informāciju, ko tā apkopo, izmantojot mūsu tīmekļa vietni un mobilās lietojumprogrammas. Jo īpaši Europcar International S.A.S.U izmanto atbilstošus fiziskos, tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājšanu.

 

8. Kādi noteikumi attiecas uz Jūsu Personas datu apstrādi, kad noklikšķināt uz mūsu tīmekļa vietnē ievietotajām saitēm, kas novirza uz mūsu partnera vai citām vietnēm?

Šajā vietnē Jūs atradīsiet dažādas saites uz mūsu partneru vietnēm (piemēram, ceļojumu pakalpojumiem). Vēršam Jūsu uzmanību, ka šis informatīvais paziņojums neattiecas uz Jūsu Personas datu apstrādi, ko veic mūsu partneri vai citas trešās puses, kas var notikt, kad

Jūs apmeklējat viņu tīmekļa vietnes, un ka mēs neesam atbildīgi par šādu datu apstrādi. Ja vēlaties iegūt informāciju par to, kā šie partneri un trešās puses apstrādā Jūsu personas datus, aicinām iepazīties ar viņu privātuma politikām.

 

9. Izmaiņas šajā informatīvajā paziņojumā

Šis informatīvais paziņojums par Europcar International veiktajām apstrādes darbībām pēdējo reizi tika atjaunināts 29.12.2021.

 

2. daļa – franšīzes ņēmēja veiktās apstrādes darbības.

Sniedzot Jūsu Pakalpojumus, franšīzes ņēmējs vāc un apstrādā Jūsu Personas datus.

 

1. Kurš apstrādā Jūsu personas datus, kas iegūti, izmantojot šo tīmekļa vietni?


Mobility Latvija SIA, juridiskā adrese ir Lielirbes iela 1, Rīga, Latvija, LV1046 (turpmāk tekstā "ECI") ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi (t.i., jebkuru informāciju, kas ļautu tieši vai netieši Jūs identificēt), kas apkopoti apmeklējot šo tīmekļa vietni.


2.     Kādam mērķim ECI apkopo Jūsu personas datus?


ECI apstrādā personas datus, kurus Jūs caur šo tīmekļa vietni brīvprātīgi sniedzat ECI, šādiem mērķiem:

a)     Jūsu reģistrācijai kā ECI biedram, Jūsu konta izveidei un Jūsu nodrošināšanai ar ECI ID.

Šī apstrāde ir nepieciešama, lai identificētu Jūs un sagatavotu un atvieglotu Jūsu nākotnes rezervācijas / nomas līgumus ar ECI.

b)     Jūsu reģistrācija:

               i.          lai apstiprinātu un garantētu Jūsu rezervāciju;

               ii.          lai izmainītu vai atceltu Jūsu rezervāciju; 

               iii.          informācijas apmaiņai ar Jums saistībā ar Jūsu rezervāciju (piemēram, lai sniegtu Jums informāciju par rezervāciju, lai nosūtītu Jums atgādinājuma paziņojumu pirms piereģistrēšanās / izreģistrēšanās, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai ieteikumiem);

               iv.          lai pārvaldītu Jūsu rēķinus, ja Jūs izlemjat samaksāt iepriekš un nokārtot kādus parādus;

               v.          lai pārvaldītu iespējamās sūdzības

Šī apstrāde ir nepieciešama, lai pārvaldītu Jūsu rezervāciju un sagatavotu nomas līgumu, kas noslēgts ar Europcar grupas struktūrvienību vai tīklu. 

c)     Ja izlemjat samaksāt iepriekš, Jūsu maksājums par ECI produktiem / pakalpojumiem.

Šī apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu ECI produktu / pakalpojumu pirkšanu. Pilnīgai Jūsu informācijai ECI, saņemot Jūsu piekrišanu, var saglabāt tikai Jūsu kredītkartes informāciju, lai atvieglotu turpmākos maksājumus.

d)     Europcar produktu / pakalpojumu uzlabošana, pamatojoties uz Jūsu aizpildītajām klientu aptaujām.

Šī apstrāde, kuras mērķis ir labāk izprast ECI biedru vajadzības un piedāvāt Jums pielāgotas funkcijas, lai uzlabotu Jūsu Europcar produktu / pakalpojumu pieredzi, ir balstīta uz ECI "Likumīgo interesi".

e)     ECI tīmekļa tiešsaistes tērzēšanas darbība, lai sniegtu Jums pagaidu tiešsaistes palīdzību.

Šī apstrāde, kuras mērķis ir radīt tuvumu un veidot ciešākas attiecības ar Jums, īpaši ātri atbildot uz Jūsu jautājumiem, balstās uz ECI "Likumīgo interesi".

f)      Reklāmas un mārketinga aktivitātes, proti:

               i.          e-pasta un SMS paziņojumu nosūtīšana par īpašām akcijām / piedāvājumiem;

               ii.          Jūsu rezervāciju vēstures ierakstīšana, lai Jums piedāvātu vēlamos produktus/ pakalpojumus, kad meklējat jaunu rezervāciju / nomu;

               iii.          nomas vēstures ierakstīšana:

- lai nosūtītu Jums komerciālos ziņojumus,

- lai nosūtītu Jums īpašus piedāvājumus; un / vai

- lai Jūs gūtu labumu no īpašām priekšrocībām;

atkarībā no Jūsu pasūtījumu apjoma, summām, biežuma, nomas ilguma un jūsu darbības mūsu vietnē (piem., apmeklējumu skaita).;

               iv.          e-pastu sūtīšana par rezervāciju, kuru neesat pabeidzis, vai arī kopsavilkuma nosūtīšana par rezervācijas pieprasījumu;

               v.          Jūsu lojalitātes programmas un biedra kartes pārvaldība;

               vi.          reklāmas konkursu / totalizatoru organizēšana;

               vii.          Europcar klientu / potenciālo klientu datu bāzes pārvaldība un atjaunināšana

               viii.          Jūsu Europcar produktu / pakalpojumu reitingu publicēšana.

Tiešā mārketinga apstrādes darbības (meklēšanas virzieni), t.i., jebkuri ECI komerciālie paziņojumi, kuru mērķis ir reklamēt Europcar produktus / pakalpojumus, tiks veiktas tikai ar Jūsu piekrišanu.

Izņemot gadījumus, ja Jūs jau esat ECI esošais klients un, ja ziņojums

attiecas uz produktiem / pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus esat iegādājies un to pamatā esošā apstrāde, ir mērķis reklamēt šos produktus / pakalpojumus, tas netiks balstīts uz Jūsu piekrišanu, bet gan uz ECI "Likumīgo interesi".

Turklāt EC izmanto arī trešo pušu tīmekļa vietnes, piemēram, sociālos tīklus, lai rādītu mērķtiecīgu reklāmu, ko Jūs varētu pamanīt, apmeklējot šīs trešās puses tīmekļa vietnes.

 

 Pamata apstrāde, kuras mērķis ir reklamēt mūsu produktus / pakalpojumus, ir balstīta uz ECI "Likumīgo interesi".

Šo reklāmu parāda un to kontrolē trešā puse, kas darbojas attiecīgajā tīmekļa vietnē. Turklāt ECI nebūs tiešas piekļuves Jūsu personiskajai informācijai. Jūs varat izmantot savas datu aizsardzības tiesības, tostarp tiesības izteikt iebildumus pret šādu apstrādi, tieši ar trešo pusi, kas darbojas tīmekļa vietnē, kur tiek rādīta mērķa reklāma. Mēs iesakām Jums pārskatīt trešo pušu vietnes konfidencialitātes un sīkdatņu politikas, lai labāk izprastu noteikumus, kas piemērojami mērķtiecīgām reklāmas darbībām, un atbilstošiem  procesiem, lai izmantotu savas tiesības.

g)     It īpaši naudas sodu pārvaldība:

               i.          pārsūtīt Agences Nationale de Traitement Automatisé des Infractions vadītāja (vai potenciālā autovadītāja) identitāti;

               ii.          lai apmierinātu soda naudas iekasēšanas procedūru, kurai ECI var būt pakļauts

Šī apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar likumu.

Pretenzijas sociālajos tīklos un Europcar reputācijas aizsargāšana

h)     Klientu, kas rada noteiktus līgumiskos riskus, skatījumu saraksta pārvaldība un atjaunināšana, pamatojoties uz:  

               i.          maksājumu gadījumiem, kas ir noveduši  pie tiesvedības;

               ii.          transportlīdzekļu avārijas vai atkārtotu bojājumu gadījumiem,  ko izraisījuši Europcar klienti

               iii.          negadījumi vai bojājumi, kurus tīši radījis Europcar klients;

               iv.          Europcar transportlīdzekļu izmantošana, pārkāpjot transportlīdzekļu nomas vispārējos noteikumus. 

Šī apstrāde, kuras mērķis ir samazināt Europcar automašīnu pakļaušanu riskam nomas līguma izpildes laikā, ir balstīta uz ECI "Likumisko interesi" kā Europcar grupas / tīkla struktūrvienību vadītājiem. Ja Jūs parādīsieties ECI skatījumu sarakstā, Jūsu rezervācijas / nomas pieprasījums tiks noraidīts. Šādā gadījumā, Jums būs tiesības apstrīdēt šādu lēmumu, sazinoties ar ECI vai vietējo Europcar struktūrvienību, kur vēlaties iznomāt.

Jūsu pilnīgai informācijai ECI veic noteiktu Jūsu personas datu apstrādi, izmantojot "sīkdatnes" un citus marķierus, kas tiek savākti katru reizi, kad apmeklējat ECI tīmekļa vietni. Šo apstrādi regulē ECI sīkfailu politika, kuru iesakām pārskatīt. Jūs varat pieņemt vai noraidīt šīs sīkdatnes un citus marķierus, sekojot ECI Sīkdatņu politikā sniegtajiem norādījumiem.


3.     Kas ir par Jums apkopoto personas datu saņēmēji?


3.1 Saņēmēju kategorijas

Jūsu personas dati nepieciešamības gadījumā tiks atklāti:

a)     ECI pilnvarotajam personālam un tās pašas grupas struktūrvienībām, ECI franšīzes tīkla struktūrvienībām un aģentūras / tirdzniecības starpniekam, ko iecēlusi ECI, šajā konfidencialitātes politikā izklāstītajos nolūkos;

b)     trešo pušu IT pakalpojumu sniedzējiem tehniskiem mērķiem, lai palīdzētu ECI nodrošināt Jums piekļuvi šai tīmekļa vietnei un Europcar produktiem / pakalpojumiem. Galvenie IT pakalpojumu sniedzēji ir:

               i.          Cap Gemini, biznesa lietojumprogrammu izstrādei un uzturēšanai;

               ii.          Sopra Steria, datu centra uzturēšanai un lietotāju atbalsta pakalpojumiem;

               iii.          Unisys, aparatūras ieviešanai un uzturēšanai;

               iv.          SalesForce, mārketinga pakalpojumiem;

               v.          Google Inc., it īpaši hostinga pakalpojumiem un biznesa lietojumprogrammām.

c)     attiecībā uz informāciju, kas apstrādāta, lai samaksātu naudas sodu Agences Nationale de Traitement Automatisé des Infractions;

d)     attiecībā uz informāciju, kas apstrādāta, lai pārvaldītu un atjauninātu klientu skatījumu sarakstu, kuri rada noteiktus līgumiskus riskus Conseil national des professions de l'automobile transportlīdzekļu nomas aģentūru filiālei, kas ir viņu biedru interesēs;

e)      mārketinga aģentūras mārketinga kampaņu sagatavošanai un vadīšanai;

f)      ārējie konsultanti dažādu uzdevumu veikšanai ECI uzņēmējdarbībā.

ECI var arī izpaust Jūsu personas datus, kad to pieprasa likums / vai kompetentās iestādes.

 

3.2 Starptautiskie pārsūtījumi

Kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu Jūs ar ECI pakalpojumiem, ECI, ciktāl tas nepieciešams šeit izklāstītajiem mērķiem, pārsūta Jūsu personas datus ārpus ES iepriekšminētajām trešajām pusēm.

Atkarībā no gadījuma, noteikti saņēmēji var atrasties valstīs, kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par valstīm ar atbilstošu datu aizsardzības līmeni vai valstīs, kas nav atzītas par valstīm ar tāda līmeņa aizsardzību. Jebkurā gadījumā ECI ir ieviesis atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus saskaņā ar ES regulējumu Nr. 2016/679.

Lai iegūtu vairāk informācijas par Jūsu personas datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības, lūdzu, skatiet kontaktinformāciju, kas sniegta šīs Politikas beigās.


4.     Cik ilgu laika periodu ECI saglabā Jūsu personas datus?


Jūsu personas dati tiek saglabāti uz dažādiem periodiem atkarībā no apstrādes mērķiem:

Mērķis

Glabāšanas periods

▪        Jūsu reģistrācija kā Europcar biedram, Jūsu konta izveide un Jūsu nodrošināšana ar Europcar ID

▪        Jūsu rezervācija

Komerciālo attiecību laiks.

Informācijai, kas var pierādīt tiesības vai īres līgumu, vai kas jāglabā atbilstoši likumā paredzētām prasībām, var tikt piemērota starpproduktu politika uz laiku, kas nepārsniedz laiku, kas nepieciešams mērķim, kam tā tiek glabāta, saskaņā ar likumā piemērotajām tiesību normām.

▪        Maksājums - norēķinu kartes informācija

Pēc efektīvas maksājuma pabeigšanas.

Tomēr maksājumu karšu informācija (izņemot vizuālo kriptogrammu):

▪        kas var pierādīt, ka maksājums (t.i., kartes numurs un derīguma termiņš) ir pakļauta starpposma arhivēšanas politikai uz laiku, kas ir 13 mēneši pēc efektīva maksājuma par kredītkarti, un 15 mēnešus par atlikto debetkarti, kas tiek izmantota tikai tad, ja darījums ir apstrīdēts;

▪        saņemot Jūsu piekrišanu, var tikt saglabāta uz ilgāku laiku, lai atvieglotu turpmākos maksājumus.

Jebkurā gadījumā, kad maksājuma kartes derīguma termiņš ir beidzies, saistītā informācija tiks dzēsta.

▪        Reklāmas un mārketinga aktivitātes

▪        ECI klientiem, 3 gadus, kopš attiecību pārtraukšanas ar ECI.

▪        Potenciālajiem - kas nav Europcar klienti - 3 gadus kopš Jūsu personas datu savākšanas brīža VAI kopš pēdējā informācijas pieprasījuma, ko veicāt.

▪        Sīkdatnes

▪        Lūdzu, pārbaudiet ECI Sīkdatņu politikā sniegtajiem norādījumiem.

▪        ECI tiešsaistes tērzēšanas darbība

3 gadi kopš sadarbības uzsākšanas ar ECI.

 

▪        ECI pakalpojumu uzlabošana atkarībā no Jūsu preferencēm

3 gadi kopš sadarbības uzsākšanas ar ECI.

▪        Naudas sodu maksājumi

Laika posmā, kas nepieciešams, lai identificētu vadītāju (vai potenciālo autovadītāju), kurš ir atbildīgs par pārkāpumu, kas noved pie naudas soda, un tas nevar pārsniegt 45 dienas pēc naudas soda saņemšanas. Tomēr attiecīgo informāciju var uzglabāt ilgāk par 12 mēnešiem pēc naudas soda saņemšanas, ievērojot starpproduktu arhivēšanas politiku.

Pieprasījums no Agences Nationale de Traitement Automatisé, tostarp personas datu informācija, tiek dzēsts, tiklīdz šie pieprasījumi ir iesniegti ECI.

▪        Klientu melnā saraksta pārvaldība un atjaunināšana, kas rada noteiktus līgumiskus riskus, proti: 

                 i.          maksājuma gadījumi, kas ir noveduši pie tiesvedības

               ii.          Europcar klientu izraisīti transportlīdzekļu negadījumi vai atkārtoti bojājumi

             iii.          tīši izraisīti negadījumi vai bojājumi

3 gadi, kopš attiecīgā notikuma

             iv.          Europcar nomas transportlīdzekļu izmantošana, pārkāpjot vispārējos transportlīdzekļu termiņus un nosacījumus

5 gadus kopš šī notikuma

 
5.     Kādas tiesības Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Jebkurā laikā Jūs varat apskatīt un / vai atjaunināt savu personīgo profilu, kas ietver dalībnieku reģistrāciju, informāciju par vadītāju un automašīnu nomas preferenču informāciju caur saiti "Mans Europcar", kas pieejama caur galveno ECII tīmekļa vietnes pārlūka joslu. Jūs varēsiet mainīt savu paroli, slepeno jautājumu, atjaunināt vai labot tālruņa numuru, adresi, e-pastu un informāciju par autovadītāja apliecību, kā arī atjaunināt automašīnu nomas un ceļojuma preferences, tostarp apdrošināšanu, maksāšanas veidus un biežas ceļošanas dalību.

Saskaņā ar ES regulējumu Nr. 2016/679 Jūs varat arī gūt labumu no sekojošām tiesībām:

a)     "piekļuves tiesības": tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai Jūsu personas datus apstrādā ECI, un, ja tas tā ir, piekļūt šiem personas datiem un iegūt papildus informāciju par mūsu apstrādes iezīmēm[1];

b)     tiesības "uz labošanu ": tiesības iegūt neprecīzu personas datu labošanu vai tiesības veikt nepilnīgu personas datu labošanu, ietverot papildus informācijas sniegšanu;

e)     tiesības uz "dzēšanu" (vai tā dēvētajām "tiesībām tikt aizmirstam"): tiesības uz Jūsu personas datu dzēšanu noteiktos apstākļos; tiesības "iebilst": tiesības iebilst pret Jūsu datu apstrādi jebkurā laikā, lai ECI neturpinātu šādu apstrādi:

                    i.          kur Jūsu dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

                   ii.          kur Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz ECI likumīgo interesi. Tādā gadījumā Jūsu pieprasījums tiks izpildīts tikai tad, ja Jūs sniegsiet ECI konkrētās situācijas aprakstu, kas pamato Jūsu pieprasījumu, un saglabās, ja ECI var parādīt svarīgākos likumīgos pamatojumus, saistībā ar Jūsu konkrēto situāciju.

f)      tiesības "atsaukt savu piekrišanu": ja Jūsu personas datu apstrāde balstās uz Jūsu piekrišanu, tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei un neļaut ECI turpināt veikt šādu apstrādi;

g)     tiesības uz "datu pārnesamību": ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu un tiek veikta automatizēti, tiesības saņemt Jūsu personas datus, kas iesniegti ECI, Excel izklājlapā[2] un pārsūtīt šos datus izraudzītai trešajai pusei

h)     "mirušas personas tiesības": tiesības definēt vadlīnijas par Jūsu personas datu apstrādi pēc nāves.

Ja Jūs vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar ieva.smite@europcar.lv kā norādīts 6.sadaļā.

Lai aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim pamatotus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms piekļuves piešķiršanas vai labojumu veikšanas.

Saskaņā ar ES regulas Nr. 2016/679 77. pantu, Jūs varat iesniegt sūdzību par Jūsu personas datu apstrādi iestādei, kas Jūsu valstī regulē datu aizsardzību, ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde pārkāpj minēto ES regulu Nr. 2016/679.


6.     Ar ko sazināties, ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi?


Atkarībā no Jūsu jautājuma mērķa, skatīt zemāk

a)     Lai izmantotu savas tiesības (piekļuve, labošana, dzēšana, ierobežojumi utt.), sazinieties ar ieva.smite@europcar.lv

b)     Par vispārējiem jautājumiem saistībā ar personas datu apstrādi, ko veic ECI: eis-dpo@europcar.com.


7.     Kā ECI aizsargā Jūsu personas datus?


ECI apņemas aizsargāt informāciju, ko tā apkopo caur šo tīmekļa vietni.

ECI īpaši izmanto atbilstošus fiziskos, tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai novērstu neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu pazaudēšanu vai iznīcināšanu vai Jūsu personīgo datu bojājumus.

ECI sistēmas ir konfigurētas ar datu šifrēšanu vai kodēšanas tehnoloģijām un nozares standarta ugunsmūriem. Kad Jūs nosūtat personisko informāciju uz ECI tīmekļa vietni internetā, Jūsu dati tiek aizsargāti ar "Transport Layer Security" (TLS) tehnoloģiju, lai nodrošinātu drošu datu pārsūtīšanu.

Jebkura kredītkaršu transakcija, kuru veicat, izmantojot ECI tīmekļa vietnes, tiek veikta, izmantojot mūsu Secure Server Technology. Šī tehnoloģija īpaši:

a)     nodrošina Jūsu pārlūkprogrammu, lai Jūsu dati tiek nosūtīti uz pareizo datoru serveri un, ka serveris ir drošs;

b)     kodē datus, lai tos nevarētu izlasīt neviens cits, izņemot drošo serveri;

c)     pārrauga datus, lai pārliecinātos, ka tie nav mainīti.


8.     Kādi noteikumi attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, noklikšķinot uz saitēm, kas ievietotas ECI tīmekļa vietnē, novirzot uz ECI partneru tīmekļa vietnēm vai citām tīmekļa vietnēm?


Šajā tīmekļa vietnē varat atrast dažādas saites uz ECI partneru tīmekļa vietnēm vai citām trešo pušu tīmekļa vietnēm (piemēram, ceļojumu pakalpojumiem). ECI vēlas pievērst Jūsu uzmanību faktam, ka šī konfidencialitātes politika neattiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, ko veic mūsu partneri vai citas trešās puses, apmeklējot attiecīgās tīmekļa vietnes, un ka ECI nav atbildīga par šāda veida apstrādi. Mēs iesakām pārskatīt ECI partneru un citu trešo pušu konfidencialitātes politiku, lai labāk izprastu noteikumus, kas attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, ko tā veic.


9.     Izmaiņas konfidencialitātes politikā


Šī konfidencialitātes politika tika publicēta 2018. gada 25. maijā. Ja ECI ievieš izmaiņas  konfidencialitātes politikā, ECI pārmaiņas publicē šajā tīmekļa vietnē.

Ja izmaiņas būtiski ietekmē apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, ECI sazināsies ar Jums, lai iegūtu jaunu piekrišanu.

 [1] Attiecībā uz apstrādes mērķiem, ieinteresēto personas datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, vai šie dati tiek nodoti trešajām valstīm, un piemērotiem drošības pasākumiem (ja tādi ir), glabāšanas laiku, jebkādu automatizētu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz šiem datiem, tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei, citu datu subjektu tiesību pastāvēšana (labošana, dzēšana, ierobežošana).

[2] Vai jebkurš cits bieži izmantots un mašīnlasāms formāts.

Drukāt

Zvani un rezervē: +37167222637

Par jūsu rezervāciju
Biznesa centrs

Tā pati aplikācija, Jaunā versijā

Lejupielādēt Europcar mobilo lietotni iPhone, iPad un Android versijām!

Lapas karte Klienta rokasgrāmata Europcar pasaulē Sazināties ar mums Zaļa politika Mazlietoti automobīļi no Europcar Kontakti Noteikumi un nosacījumi

© Europcar Latvia 2024