IzvērstāMeklēšana

Personai ir atļauts vadīt transporta līdzekli Latvijā, ja viņš/viņa var uzrādīt:

Personai ir atļauts vadīt transporta līdzekli Latvijā, ja viņš/viņa var uzrādīt:


· vadītāja apliecību, kas izsniegta kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm;

· vadītāja apliecību, kurā norādītas 1968.gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās vadītāja apliecību kategorijas  http://live.unece.org/trans/conventn/legalinst_08_RTRSS_RT1968.html;

· vadītāja apliecību, kurā nav norādītas 1968.gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās transportlīdzekļu kategorijas. Ar šādu vadītāja apliecību personai atļauts vadīt tikai B kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ja izdevējvalstī šī vadītāja apliecība dod tiesības vadīt automobili. Ja vadītāja apliecībā ieraksti nav izdarīti ar latīņu alfabēta burtiem, personai jāuzrāda notariāli apliecināts tulkojumu latviešu valodā.

NB!

Dodoties uz Igauniju, Lietuvu vai citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ASV, Kanādas un Austrālijas pilsoņiem papildus viņu mītnes zemē izdotajai apliecībai obligāti nepieciešama arī Starptautiskā vadītāja apliecība.

Zvani un rezervē: +37167222637

Tā pati aplikācija, Jaunā versijā

Lejupielādēt Europcar mobilo lietotni iPhone, iPad un Android versijām!